Het Europese Normalisatie instituut (CEN) heeft EN 622 ontwikkeld met daarin richtlijnen voor vezelplaten. CEN is de afkorting van Comité Européen de Normalisation. Deze organisatie is in 1961 opgericht en houdt zich bezig met het opstellen van Europese Normen (EN). Deze normen dragen onder andere bij aan het vergemakkelijken van de vrijhandel tussen de lidstaten van de EU en het verbeteren van de veiligheid van werknemers en consumenten. De normen zijn niet-bindend; er is geen verplichting om ze na te leven. De CEN stimuleert wel zoveel als mogelijk de toepassing van de normen.

De norm voor vezelplaten bestaat uit 5 delen. Onder de groep vezelplaten vallen ook plaatmaterialen als hard- en zachtboard.

EN 622-1 Vezelplaten  – Deel 1: Algemene eisen
Dit eerste deel van de norm geeft de eisen die gesteld worden aan de vezelplaten in het algemeen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan dikte-, lengte en breedtetoleranties, vochtgehalte en ook het formaldehyde gehalte van de platen.

EN 622-2 Vezelplaten  – Deel 2: Eisen voor harde platen
Van toepassing op de bekende hardboardplaten  met een volumieke massa groter dan 900 kg/m3.

Europese norm voor MDFEN 622-3 Vezelplaten  – Deel 3: Eisen voor middelharde platen
Deel 3 geeft de eisen voor de groep mediumboard met een dichtheid van 400 tot 900 kg/m3.

EN 622-4 Vezelplaten  – Deel 4: Eisen voor zachte platen
De eisen in deze norm zijn van toepassing op zachtboard met een dichtheid kleiner dan 400 kg/m3.

EN 622-5 Vezelplaten  – Deel 5: Eisen voor platen vervaardigd volgens het droge proces
Deze norm is specifiek van toepassing op MDF en HDF. Het geeft de onderzoekmethode van en eisen voor de dragende en niet-dragende toepassing van MDF en HDF onder zowel droge als vochtige omstandigheden. EN 622-5 wordt door de fabrikanten van MDF zonder uitzondering toegepast.