Bij de productie van plaatmaterialen wordt vaak ureum-formaldehydelijm gebruikt. Zo ook bij de productie van MDF. In deze lijm is formaldehyde het oplosmiddel. Na uitharden van de lijm blijft er altijd een kleine hoeveelheid formaldehyde in de plaat achter. Onder bepaalde omstandigheden kan dit in de vorm van gas vrijkomen en leiden tot prikkeling van slijmvliezen in ogen, neus en keel,  met als mogelijk gevolg geïrriteerde ogen, keel- en hoofdpijn. Mensen die dagelijks met MDF werken kunnen beroepsastma op formaldehyde ontwikkelen.

Factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid vrijkomend formaldehyde zijn de gebruikte lijm, de ouderdom van het plaatmateriaal, de relatieve vochtigheid en de temperatuur in de ruimte waarin de plaat is toegepast. Ook de afwerking van het plaatmateriaal speelt mee. Platen voorzien van lak of folies stoten veel minder formaldehyde uit. Het uitdampen van formaldehyde kan jaren duren. Een goede ventilatie van de ruimte waarin het plaatmateriaal is toegepast is daarom belangrijk. Verder is het aan te raden om geen onbehandeld plaatmateriaal toe te passen op vochtige, warme plaatsen (zoals bij een radiator).

MDF en formaldehydeOm de overlast door uitstoot van formaldehyde te verminderen worden er sind eind jaren 70 eisen gesteld aan het formaldehydegehalte in plaatmateriaal. Platen met een KOMO-keur voldoen aan de gestelde normen. Platen zonder KOMO-keur mogen niet verkocht worden bij de bouwmaterialenhandel. Het Bouwbesluit geeft een maximum concentratie voor formaldehyde in de binnenlucht: 120 µg/m3 of 0,1 p.p.m (parts per million). De Wereldgezondheidsorganistatie (WHO) raadt aan een nog lagere concentratie na te streven van 0,05 p.p.m.

Het formaldehydegehalte in materiaal wordt aangegeven met classificering E1 t/m E3, waarbij E1 staat voor de laagste waarde en E3 voor de hoogste. Normaal MDF voldoet aan klasse E1.
Ook in EN 622-1 zijn twee klassen vastgelegd voor het formaldehydegehalte: Klasse A voor een gehalte kleiner of gelijk aan 9mg/100g en klasse B voor een gehalte > 9mg/100g tot en met 40mg/100g. Voor toepassingen in ruimtes waarbij het formaldehydegehalte zeer laag moet zijn is MDF-ZF of MDF Zero ontwikkeld.