MDF ZF is zogenaamd ecologisch MDF met een zeer laag formaldehydegehalte van minder dan 2 mg/100g. ZF staat voor Zero Formaldehyde. Normaal MDF voldoet in de meeste gevallen voor toepassing in meubelen, binnenbetimmeringen en in gebouwen waar voldoende ventilatie aanwezig is. Vrijgekomen formaldehyde wordt dan gemakkelijk afgevoerd. MDF ZF is ontwikkeld voor ruimtes waarin een laag formaldehydegehalte gewenst is.

Formaldehyde is schadelijk voor de gezondheid en kan onder bepaalde omstandigheden vrijkomen en leiden tot prikkeling van slijmvliezen in ogen, neus en keel, met als mogelijk gevolg geïrriteerde ogen, keel- en hoofdpijn. Daarom worden er eisen gesteld aan het formaldehydegehalte in plaatmateriaal. Het gehalte wordt aangegeven met classificering E1 t/m E3, waarbij E1 staat voor de laagste waarde en E3 voor de hoogste. Normaal MDF voldoet aan klasse E1 met een formaldehydegehalte van minder dan 8 mg/100g.

MDF en formaldehydeIn het Bouwbesluit is een maximum concentratie voor formaldehyde in de binnenlucht opgenomen: 120 µg/m3 of 0,1 p.p.m (parts per million). De Wereldgezondheidsorganistatie (WHO) raadt aan een nog lagere concentratie na te streven van 0,05 p.p.m.

MDF met een laag formaldehydegehalte wordt toegepast in ruimten met weinig ventilatie, een hoge luchtvochtigheid al dan niet in combinatie met een hoge omgevingstemperatuur. Ook gebruikers kunnen speciale eisen stellen. Formaldehyde tast bijvoorbeeld metaal aan. MDF-ZF wordt gebruikt in ziekenhuizen, scholen, musea, etc.