Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes, afgekort tot PEFC of PEFC-Internationaal, is een onafhankelijke wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk. Ze werd opgericht in 1999 en is gevestigd in Genève, Zwitserland. Doelstelling is het stimulering van duurzaam bosbeheer door onafhankelijke certificering via lokale certificeringssystemen. Kopers van houtproducten hebben zo de mogelijkheid om producten te aan te schaffen uit milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde en economisch levensvatbare bosbouw.

De voorwaarden voor certificering zijn naast duurzaamheidscriteria ook gebaseerd op internationaal aanvaarde intergouvernementele verdragen en richtlijnen op het gebied van arbeid en mensenrechten. Relevante internationale verdragen op het gebied van bosbeheer, zoals het Kyoto-protocol spelen ook een rol.

MDF met PEFC-keurmerkWereldwijd zijn 35 onafhankelijke nationale boscertificeringssystemen goed voor meer dan 210 miljoen ha aan gecertificeerd bos. PEFC is daarmee het grootste boscertificatiesysteem in de wereld. Nationale certificeringsorganisaties kunnen lid worden van PEFC als zij voldoen aan de wereldwijd geaccepteerde duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door PEFC Internationaal. Zij mogen dan het PEFC-logo gebruiken en afgeven aan bedrijven die voldoen aan de gestelde criteria.

PEFC-Nederland werd in 2008 opgericht met als doel het opstellen en beheren van een standaard voor duurzaam bosbeheer in Nederland. Daarnaast is zij het landelijk contact- en informatiepunt voor bosbeheerders en bedrijven in de houtverwerkende industrie en is zij bezig de bekendheid  van het PEFC-keurmerk te vergroten.