De CE-markering is een initiatief vanuit de Europese politiek. Dit merkteken op een product geeft aan dat het product voldoet aan Europese wettelijke eisen. Het mag daardoor vrij verhandeld worden in de hele EER (alle EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen.

Producten met een CE-markering zijn herkenbaar door het logo met de letters C en E. De letters zijn de afkorting van ‘Conformité Européenne’ dat ‘Europese Conformiteit’ betekent. De CE-markering geldt voor meer dan 20 productgroepen, onder andere  bouwproducten, speelgoed, meetinstrumenten, mobiele telefoons en liften.

De markering wil niet zeggen dat het product in de EER gemaakt is. Het is beoordeeld of getest volgens vastgelegde Europese richtlijnen voordat het op de Europese markt kwam. Het is geen keurmerk, maar een soort productmerkteken of conformiteitmerk. De CE-markering betreft alleen de meest belangrijke eigenschappen van een product. Te denken valt aan o.a. veiligheid, gezondheid en milieu.

CE markering op MDFDe fabrikant moet zelf vaststellen of een product aan de eisen moet voldoen, dit laten testen of beoordelen en een CE-markering aanbrengen. Als het product buiten de EER gemaakt is dan is de importeur hiervoor verantwoordelijk.

Vanaf 1 april 2012 is de CE-markering voor veel bouwproducten verplicht, ook voor plaatmaterialen als MDF. Vanaf 1 juli 2013 is ook een prestatieverklaring nodig. Hierin staan onder ander de producteigenschappen en de toepassingsgebieden. Producenten, importeurs en distributeurs moeten de prestatieverklaring bij hun bouwproduct leveren.

Bij bouwproducten houdt het CE-merk in dat het product voldoet aan de ‘Europese Richtlijn Bouwproducten’. Deze richtlijn zorgt ervoor dat bouwproducten in heel Europa op dezelfde manier worden getest en beoordeeld. Zo is het voor bijvoorbeeld bouwbedrijven eenvoudiger om producten uit verschillende landen te vergelijken.

Een CE-markering betekent niet dat het product voor alle toepassingen geschikt is. Afhankelijk van de toepassing van het product kunnen er namelijk eisen gelden die buiten  de eisen aan de CE-markering vallen. Die eisen kunnen per land verschillen, ook binnen de EER. In Nederland is dit geregeld in het Bouwbesluit. Ook in een bestek kunnen eisen gesteld worden aan een product die niet vallen onder de CE-markering. De CE-markering is dus een garantie dat een product in de gehele EER gebruikt mag worden.