Bij het bewerken van hout en plaatmateriaal komt houtstof vrij. Houtstof kan irriterend werken op slijmvliezen, ogen en huid. Allergie voor bepaalde houtsoorten komt ook voor. Sinds 1998 wordt stof van hardhout zelfs al aangemerkt als kankerverwekkend. Recente onderzoeken, onder andere van TNO, wijzen uit dat het inademen van kleine hoeveelheden hardhoutstof al zeer schadelijk kan zijn. Het is zelfs net zo schadelijk voor de gezondheid als asbest. Van zachthoutstof wordt inmiddels ook aangenomen dat het kankerverwekkend is. Stofvrij werken is dus zeer belangrijk!

Bij het zagen, frezen en schuren van MDF komt gemiddeld meer houtstof vrij dan bij het bewerken van multiplex en massief hout. Dit wordt veroorzaakt door de vezelstructuur van MDF.

houtstof bij het bewerken van MDFOp de werkplek wordt een wettelijke grenswaarde voor hardhoutstof in de lucht aangehouden van 2 mg/m3 als gemiddelde over een werkdag van 8 uur. Daarnaast is er een streefwaarde van 0,2 mg/m3 vastgelegd waarvan het de bedoeling is dat werkgevers deze ook actief proberen te halen.

Voor particulieren gelden bovenstaande regels niet, maar het is natuurlijk zeer aan te raden om stofbeperkende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een stofafzuiging op cirkelzaag, frees- en schuurmachine. Het dragen van een stofkapje is ook aan te bevelen. Gebruik scherpe zaagbladen en freesjes, want dit zorgt voor minder stof. Zuig houtstof zo veel mogelijk op in plaats van het op te vegen.