Vanuit de markt is er een toenemende vraag naar lichte materialen. Lichtgewicht MDF beantwoordt aan deze vraag. Lichte materialen zijn makkelijker hanteerbaar en daardoor makkelijker te bewerken en te verwerken. Daarnaast is er nog een voordeel: bij de productie van lichtere materialen zijn minder grondstoffen nodig. Zo beredeneerd zijn lichtere materialen minder milieubelastend.

Lichtgewicht MDF of licht MDF heeft een soortelijk gewicht van rond de 550 kg/m3. Er ook nog ultralicht MDF verkrijgbaar met een soortelijk gewicht van 500 kg/m3 of zelfs nog minder.

lichtgewicht MDFDe productiemethode van licht MDF is gelijk aan die van standaard MDF. Ook de toepassingsgebieden zijn grotendeels hetzelfde. Het verschil tussen standaard MDF en lichtgewicht MDF zit hem in de hoeveelheid vezels in de kern van de plaat. Bij MDF is de volumieke massa gemeten over de dikte van de plaat niet hetzelfde. De toplagen of deklagen hebben een hogere volumieke massa dan de kern. De vezels in de toplaag zijn meer opeengepakt dan in de kern. Bij standaard MDF heeft de toplaag een volumieke massa van bijvoorbeeld 800 kg/m3 en de kern van 600 kg/m3.  Door bij de productie de persinstelling te veranderen kan er licht MDF gemaakt worden, waarbij vooral de verdichting van de vezels het verschil maakt.

De ontwikkeling van lichtgewicht MDF is niet gestopt bij de plaat voor standaard toepassingen. Zo is er ook lichtgewicht MDF met brandvertragende eigenschappen, licht MDF met een laag formaldehydegehalte en lichtgewicht vochtbestendig MDF.