De Forest Stewardship CouncilĀ (FSC) is een wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk. Ze werd in 1993 opgericht op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. Het hoofdkantoor staat in Bonn, Duitsland. Het FSC wordt ondersteund door het internationaal bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke- en milieuorganisaties zoals WWF en Greenpeace. Er zijn nu kantoren in 53 landen.

De doelstelling is om het verantwoord en dus duurzaam beheer van bossen te bevorderen. Er werd een FSC-standaard (10 principes en criteria) opgesteld voor verantwoord bosbeheer, die sociale, milieu- en economische belangen in balans brengt. Bosbeheer, hout- en papierproductie volgens deze standaard beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties.

FSC keurmerk op MDFFSC Nederland bestaat sinds 2001. Het kantoor is gevestigd in Utrecht. De voornaamste doelstellingen zijn het stimuleren van de vraag naar gecertificeerd hout en houtproducten en het vergroten van de bekendheid van FSC en de certificering.

Houtverwerkende bedrijven, bouwmaterialen handelaren en bouwbedrijven kunnen een FSC-certificering behalen en mogen daarna producten met het FSC-keurmerk verkopen. Het keurmerk verzekert de koper dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen en dat alle bedrijven in de handelsketen zich aan de principes en criteria houden. Wereldwijd is het FSC-keurmerk het bekendste keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Een organisatie met vergelijkbare doelstellingen isĀ PEFC.

Plaatmaterialen MDF en OSB, maar ook andere houtproducten met FSC-keurmerk zijn algemeen verkrijgbaar bij de reguliere bouwmaterialenhandelaren en bouwmarkten. Ook papier is met het keurmerk verkrijgbaar.