MDF behoort tot de kleine groep bouwmaterialen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. De productie van MDF draagt bij aan het verlagen van de CO2 uitstoot, omdat de gebruikte bomen tijdens de groei CO2 opnemen uit de atmosfeer.

Voor de productie van MDF wordt veel dunningshout, gezaagd hout en afvalhout gebruikt. De positieve bijdrage aan het milieu wordt vergroot doordat bijproducten, zoals bijvoorbeeld schors en zaagsel, worden gebruikt om energie op te wekken voor het productieproces. Het gaat hierbij om meer dan 75% van de benodigde energie.

koolstofdioxide en MDFDe productie van MDF vindt over het algemeen plaats dichtbij de bossen. Transport van de grondstoffen over lange afstand is daardoor niet nodig en ook dit draagt bij aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Het hout voor de productie van MDF is afkomstig uit bossen met ecologisch verantwoord bosbeheer. MDF wordt dan ook geleverd met FSC en PEFC keurmerk.

MDF wordt gemaakt met een relatief klein deel ureumformaldehydelijm (kunstharslijm). Er wordt zo’n 10% UF-lijm in verwerk, maar deze lijm is wel milieu-belastend, omdat het wordt gemaakt op basis van aardolie. Na het uitharden van de lijm kan het voor de gezondheid schadelijke formaldehyde worden afgeven in geringe hoeveelheden. Het formaldehydegehalte in MDF is daarom aan regelgeving gebonden.